Kungörelser vid mark- och miljödomstolen i Umeå

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vatten verksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen

Underrättelse om inställd huvudförhandling och ny kallelse till huvudförhandling angående tillstånd till utökad tillverkning av litiumjonbatterier m.m. i Skellefteå kommun

Ansökan om ändring av villkor avseende utsläpp till luft och nedfallande stoft för gruvan i Svappavaara, Kiruna kommun

Uppdaterad
2020-11-13