Kungörelser vid mark- och miljödomstolen i Umeå

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång eller efter att kungjord dom vunnit laga kraft avpubliceras kungörelsen

M 302-22 Kungörelse av ansökan

M 818-24 Kungörelse av ansökan

M 1559-23 Kallelse till huvudförhandling

M 3221-22 Kallelse till syn m.m.

F 3012-23 Kungörelsedelgivning

M 528-23 Kallelse till huvudförhandling

M 3523-18 Kungörelse av prövotidsredovisning

M 1680-23 Kallelse till huvudförhandling

M 1286-23 Kungörelse av dom

M 3403-23 Kungörelse av ansökan

M 3612-20 Kallelse till huvudförhandling

M 2003-23 Kungörelse av ansökan samt kallelse till huvudförhandling

M 1826-22 Kungörelse av prövotidsredovisning

Uppdaterad
2024-04-11