Kungörelser vid mark- och miljödomstolen i Umeå

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång eller efter att kungjord dom vunnit laga kraft avpubliceras kungörelsen

M 1559-23 Kungörelse av ansökan

M 711-22 Kallelse till huvudförhandling

M 1942-23 Kungörelse av ansökan

M 3706-22 Kallelse till huvudförhandling

M 1435-23 Kungörelse av ansökan

M 529-23 Kallelse till syn

M 1286-23 Kungörelse av ansökan

M 3406-22 Kungörelse om dom

M 98-23 Kungörelse av ansökan

M 2347-22 Kungörelse av dom

M 3256-21 Kungörelse av dom

M 954-22 Kallelse till syn

Meddelande i miljömål

M 3432-21 Kallelse till huvudförhandling

Uppdaterad
2023-09-21