Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vatten verksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ändrad verksamhet vid Björkdalsgruvan, Skellefteå kommun

Kallelse till huvudförhandling den 23 januari 2020 kl. 08.00 i Sessionssalen, Piteå kommun.

 

 

Ansökan om ändringstillstånd och villkorsändring avseende deponering av sidoberg i håligheten Viri samt ansökan om villkorsändring avseende permanent deponering av sidoberg i de nuvarande reservdeponierna Alliansen, Denneqitz och Patya inom industriområdet Vitåfors i Malmberget, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd till ombyggnad av befintlig damm samt anläggande av tröskel vid sjön Nietsak, Gällivare kommun

Ansökan om ändring av vilkor enligt 24 kap 13§ miljöbalken, villkor 8 i deldomen 2014-10-03, mål M 3093-12

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder vid kajen i Umeå Hamn i Holmsund, Umeå kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för byte av sodapanna vid Husums fabrik, Örnsköldsviks kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för brunnar och bortledande av grundvatten för allmän vattenförsörjning i Abisko, Kiruna kommun

Genom denna förtydligande kungörelse upplyser domstolen om att verksamheten också omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. Miljöbalken.

Ansökan - ändring av Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Aitikgruvan med nytt dagbrott i Liikavaara, Gällivare kommun

Publicerad
2020-01-10
Uppdaterad
2020-01-10