Besöka en rättegång

Du är välkommen att besöka vilken rättegång du vill så länge du följer förhållningsreglerna. Domstolen kan ofta ge lite extra information till en grupp som gör studiebesök.

Huvudregeln är att huvudförhandlingar, det som i dagligt tal kallas för rättegångar, är offentliga. Det betyder att du som privatperson har möjlighet att besöka en rättegång. Rättens ordförande får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Domaren kan också bestämma att hela eller delar av förhandlingen, ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att personer som inte är direkt berörda av förhandlingen inte får vara närvarande i rättssalen. Stängda dörrar kan vara aktuellt i brottmål där den tilltalade är under 21 år eller i mål som handlar om sexualbrott.

Regler i salen

Enligt lag är det förbjudet att: 

  • fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
  • ha elektronisk utrustning framme och påslagen i rättssalen. Till exempel måste mobiltelefoner, surfplattor och smarta klockor vara avstängda och undanstoppade.

Utöver detta finns det också andra förhållningsregler som gäller på de flesta domstolar, till exempel att:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande.
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen.

Om du arrangerar ett studiebesök är det viktigt att du i förväg informerar gruppen om vilka regler som gäller. För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling börjar eller slutar eller i samband med en paus. Domstolen kan berätta om vilka förhållningsregler som gäller och vilka tider som passar bra för ett besök.

Tänk på detta inför studiebesöket

Alla som är intresserade av att komma och lyssna på en rättegång är välkomna till domstolen. Tingsrätterna är vana vid att arrangera studiebesök för skolklasser, föreningar och andra grupper.

Som enskild besökare behöver du inte annonsera din närvaro i förväg. Är ni en större grupp som vill göra ett studiebesök bör ni däremot kontakta domstolen i förväg. Alla domstolar har nämligen sina egna rutiner för vad som gäller för studiebesök. Då kan ni också få reda på vilken dag och förhandling som passar bra för ett besök.

Personal på domstolen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

Mer information

Här finns närmare information om vad som gäller vid studiebesök och besök på rättegångar på Norrköpings tingsrätt:

Uppdaterad
2019-09-16