Norrköpings tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
011-24 35 00
Besöksadress
Olai Kyrkogata 58, 602 32 Norrköping
Postadress
Box 418, 601 05 Norrköping
Leveransadress
Olai Kyrkogata 58, 602 32 Norrköping
Mer kontaktinformation

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst
Pågående förhandling. Foto.

Vill du se hur det går till i en rättssal?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol förhandling. Är du intresserad av hur det går till under en förhandling? Hos oss kan du boka in ett studiebesök.

Barnets bästa i fokus

Filmen handlar om hur tingsrätten i en vårdnadstvist försöker hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.