Stärkt ordning och säkerhetskontroll

Regler gällande ordning och säkerhetskontroll

Nya regler gällande elektronisk utrustning

Elektronisk utrustning som kan ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen.
Det är förbjudet att fotografera eller filma inne i eller in i rättssalen.
Rättens ordförande har möjlighet att göra enskilda undantag när det gäller användning av elektronisk utrustning, bland annat för journalister.

 

Säkerhetskontroll

Vid vissa förhandlingar vid Norrköpings tingsrätt genomförs säkerhetskontroll vid tingsrätten entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolen lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god till domstolen, det kan bildas kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen

  • Advokater - Uppvisande av advokatlegitimation
  • Åklagare - Uppvisande av tjänstelegitimation
  • Polis - Uppvisande av tjänstelegitimation
  • Tolk- Uppvisande av tjänstelegitimation
  • Nämndemän

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet, se ovan. Kan man inte det (och om man inte känns igen av ordningvakterna) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Ordningsvakt är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan (t.ex. mot personallistor, tjänstgöringslistor och liknande).

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare. Enligt 3§ sista meningen säkerhetskontrolllagen (1981:1064) får tingsrätten, om det finns särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller beslut att person som annars skulle vara undantagna från kontrollen, ska omfattas av kontrollen.

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss!

Säkerhetskontroll i tingsrättens lokaler 28-30/6 och 3-5/7.

 

 

Uppdaterad
2023-09-07