Inställd fortsatt huvudförhandling

Mål: B 353-20
Den fortsatta huvudförhandlingen i mål 353-20 flyttas fram eftersom det numera finns förutsättningar att på nytt förordna om en personutredning med särskild inriktning på s.k. kontraktsvård.

En sådan utredning tar tid och utförs av frivården Norrköping. Den ska redovisas senast den 28 juli 2020. När personutredningen inkommit kommer tingsrätten att bestämma ny tid för fortsatt huvudförhandling.

Ett beslut om en sådan personutredning togs redan den 1 april 2020 i anslutning till häktningsförhandling men den kunde inte genomföras eftersom den tilltalade var föremål för psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården har emellertid numera upphört efter rättsmedicinalverkets bedömning av att det inte föreligger någon allvarlig psykisk störning. Personutredningen begärdes av försvararen igår eftermiddag. Häktningsskäl föreligger fortfarande.