Pressträff när dom meddelas i fallet med Esmeralda

Mål: B 353-20
Domen meddelas den 6 augusti 2020 genom att hållas tillgänglig på rättens kansli från kl. 14.00. I samband med detta arrangerar tingsrätten en pressträff.

Pressträffen äger rum samma dag kl. 14.10 i sessionssal 1 på Norrköpings tingsrätt.

Det finns begränsat antal platser och därför krävs anmälan till kristian.borgstrom@dom.se för att kunna delta.

Vid pressträffen kommer rättens ordförande, tillförordnade lagmannen Fredrik Lenter, att presentera en sammanfattning av domen.

Domen och ett pressmeddelande med sammanfattning kommer att delas ut. Domen finns även tillgänglig i receptionen och kan beställas på norrkopings.tingsratt@dom.se med angivande av B 353-20.

Efter pressträffen ges det tillfälle till individuella intervjuer med rättens ordförande.

På pressträffen deltar även protokollföraren, tingsnotarien Ludwig Mårtensson.