Beredskapsadvokat

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap.

Offentlig försvarare som utfört faktiskt arbete till följd av beredskapen har, enligt 2 § DVFS 2022:17, inte rätt till garantiersättning.

Uppdaterad
2023-01-01