Timkostnadsnormen och taxorna

Här hittar du information om timkostnadsnormen och hur den förhåller sig till Domstolsverkets föreskrifter om ersättning.

Rättsliga biträden har enligt lag rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en av regeringen meddelad timkostnadsnorm.

I vissa fall ska istället en särskild taxa tillämpas när ersättningen bestäms. Domstolsverket fastställer årligen dessa taxor och de flesta grundar sig på den timkostnadsnorm som beslutats av regeringen.

Översikt ersättningssystemet

När domstolen bestämmer ersättning blir olika bestämmelser tillämpliga beroende på vilken rättslig aktör som begärt ersättning. Här hittar du en översikt över ersättningssystemet.

Rättshjälpsbiträde

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas, men timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 476 kr (med F-skatt)
  • 1 123 kr (utan F-skatt)
 2. Särskild taxa

  Finns inte.

 3. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Offentlig försvarare

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas om ersättning inte ska utgå enligt särskild taxa. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 21 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken).

  Timkostnadsnormen

  • 1 476 kr (med F-skatt)
  • 1 123 kr (utan F-skatt)
 2. Utlägg

  Utgår enligt DVFS 2022:14, 2022:15, 2022:16 och 2023:5. Om ingen taxa är tillämplig bestäms ersättning för utlägg enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken.

  Utlägg

  De vanligaste beloppen 2023

  Ersättning för resa med bil

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa
  Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
  Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
  Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

  Endagsförrättning

  (vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

  Summa
  – vid bortavaro längre än 6 timmar - 208 kronor = 208 kronor
  – vid bortavaro längre än 10 timmar - 364 kronor = 364 kronor
  – vid bortavaro längre än 12 timmar - 702 kronor = 702 kronor

  Flerdygnsförrättning

  (vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa
  – hel dag 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
  – del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
  – del av dag, övriga fall 130 kronor 182 kronor = 312 kronor/dag

  Måltidsavdrag

  När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa avdrag
  Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 52 kronor 52 kronor = 104 kronor
  Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
  halvt traktamente betalas
  26 kronor 26 kronor = 52 kronor

  Utlägg 2022

Målsägandebiträde

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas om ersättning inte ska utgå enligt särskild taxa. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 5 § lag [1988:609] om målsägandebiträde med hänvisning till 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 476 kr (med F-skatt)
  • 1 123 kr (utan F-skatt)
 2. Utlägg

  Utgår enligt DVFS 2022:18 och 2023:5. Om ingen taxa är tillämplig bestäms ersättning för utlägg enligt 5 § lag (1988:609) om målsägandebiträde med hänvisning till 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

  Utlägg

  De vanligaste beloppen 2023

  Ersättning för resa med bil

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa
  Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
  Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
  Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

  Endagsförrättning

  (vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

  Summa
  – vid bortavaro längre än 6 timmar - 208 kronor = 208 kronor
  – vid bortavaro längre än 10 timmar - 364 kronor = 364 kronor
  – vid bortavaro längre än 12 timmar - 702 kronor = 702 kronor

  Flerdygnsförrättning

  (vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa
  – hel dag 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
  – del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
  – del av dag, övriga fall 130 kronor 182 kronor = 312 kronor/dag

  Måltidsavdrag

  När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa avdrag
  Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 52 kronor 52 kronor = 104 kronor
  Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
  halvt traktamente betalas
  26 kronor 26 kronor = 52 kronor

Särskild företrädare för barn

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas, men timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 11 § lag [1999:997] om särskild företrädare för barn med hänvisning till bl.a. 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 476 kr (med F-skatt)
  • 1 123 kr (utan F-skatt)
 2. Särskild taxa

  Finns inte.

 3. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 11 § lag (1999:997) om särskild företrädare för barn med hänvisning till bl.a. 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Offentligt biträde

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas, men timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 5 § lag [1996:1620] om offentligt biträde med hänvisning till bl.a. 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 476 kr (med F-skatt)
  • 1 123 kr (utan F-skatt)
 2. Särskild taxa

  Finns inte.

 3. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 5 § lag (1996:1620) om offentligt biträde med hänvisning bl.a. till 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Tolk

 1. Timkostnadsnorm

  Inte tillämplig. Särskild taxa gäller enligt 5 kap. 8 § rättegångsbalken eller 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

 2. Särskild taxa

  Särskild taxa finns, se DVFS 2022:12. Taxan reglerar ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg.

  Särskild taxa

 3. Utlägg

  Utgår enligt DVFS 2022:12. Om ingen taxa är tillämplig bestäms ersättning för utlägg enligt 5 kap. 8 § RB eller 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

  Utlägg

  De vanligaste beloppen 2023

  Ersättning för resa med bil

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa
  Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
  Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
  Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

  Endagsförrättning

  (vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

  Summa
  – vid bortavaro längre än 6 timmar - 208 kronor = 208 kronor
  – vid bortavaro längre än 10 timmar - 364 kronor = 364 kronor
  – vid bortavaro längre än 12 timmar - 702 kronor = 702 kronor

  Flerdygnsförrättning

  (vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa
  – hel dag 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
  – del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
  – del av dag, övriga fall 130 kronor 182 kronor = 312 kronor/dag

  Måltidsavdrag

  När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

   

  Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

  Summa avdrag
  Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 52 kronor 52 kronor = 104 kronor
  Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
  halvt traktamente betalas
  26 kronor 26 kronor = 52 kronor

Konkursförvaltare

 1. Timkostnadsnorm

  Inte tillämplig.

 2. Särskild taxa

  Särskild taxa finns när konkursen avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), se DVFS 2022:19. Taxan reglerar ersättning för arbete och tidsspillan.

  Särskild taxa

 3. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 14 kap. 4 § konkurslagen (1987:672).

Mer om timkostnadsnormen

Senaste årens timkostnadsnormer

 

År

Med F-skatt*

Utan F-skatt*

2023 1 476 kr 1 123 kr
2022 1 442 kr 1 097 kr
2021 1 425 kr 1 084 kr
2020 1 404 kr 1 068 kr

*Beloppen är angivna exklusive mervärdesskatt

Hur fastställs timkostnadsnormen?

Enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) och 21 kap. 10 § rättegångsbalken meddelar regeringen föreskrifter om timkostnadsnormen. Timkostnadsnormerna fastställs av regeringen i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet.

Domstolsverket ska före utgången av september varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm.

Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen ska räknas upp enligt den modell som beskrivs i promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm (Ju2017/06941/DOM).

Underlaget för timkostnadsnormen ska grundas på ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för nästkommande år ska grundas på utvecklingen mellan de två senaste helårsutfallen för detta index.

Regeringen fastställer varje år en timkostnadsnorm för den som är godkänd för F-skatt och en timkostnadsnorm för den som inte är godkänd för F-skatt.

 

Rättsliga biträden utan F-skatt

Beloppen i taxorna är grundade på timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt.

Är biträdet inte godkänd för F-skatt ska därför ersättningsbeloppet multipliceras med det omräkningstal som taxorna och föreskrifterna anger.

När Domstolsverket verkställer utbetalning av ersättning till biträdet redovisar Domstolsverket även socialavgifter till Skatteverket.

Uppdaterad
2023-06-01