Nya riktlinjer för förordnandelistorna

En person som behöver offentlig försvarare, målsägandebiträde eller annat rättsligt biträde har som utgångspunkt rätt att välja vem han eller hon vill ha. Många personer överlämnar dock till tingsrätten att välja rättsligt biträde. I dessa fall använder tingsrätten ”förordnandelistor” som ett internt arbetsredskap.

Linköpings och Norrköpings tingsrätter har beslutat att gemensamt införa nya riktlinjer för dessa förordnandelistor. Ändringarna börjar gälla den 2 september 2024 och innebär sammanfattningsvis följande.

  • Den enskilde ska få ett rättsligt biträde som har sin huvudsakliga verksamhetsort där den enskilde bor. På så sätt säkerställs att den enskilde får ett biträde som kan närvara på plats vid förhör m.m. och inställa sig snabbt.
  • Alla advokater/jurister som har sin huvudsakliga verksamhetsort (primärkontor) inom tio mil från respektive tingsrätt har möjlighet att vara med på förordnandelistorna.

Här kan du ta del av de nya riktlinjerna och det följebrev som idag skickas ut till dem som finns på nuvarande listor.

Uppdaterad
2024-04-29