Nya tingsrätten

Norrköpings tingsrätt nya lokaler beräknas vara klara för inflyttning månadskiftet sept-okt 2024.

Tingsrättens nya byggnad kommer att ligga i kvarteret Skepparen i korsningen Orangerigatan- Sveagatan. Det är full aktivitet på arbetsplatsen inför färdigställandet. Utvändigt pågår finplanering och markarbeten. Plattläggning för kvartersgata och gångvägar pågår. Invändigt pågår samordnande provningar och besiktningar med löpande åtgärder av uppkomna besiktningspunkter.
Beslut av konstnärlig utsmyckning av mur har fattats, arbetet med konst påbörjas  efter sommaren.(2024-04-14)

Fasad mot Orangerigatan

Fasad mot Orangerigatan. Illustration.

Norra Promenaden mot entrén

Norra Promenaden mot entrén. Illustration.

Uppdaterad
2024-02-16