Information om studiebesök och besök vid rättegång i Norrköpings tingsrätt

Tingsrätten tar för närvarande inte emot studiebesök eller skolklasser

Det som kallas rättegång, kallas på en domstol för huvudförhandling

Huvudregeln är att förhandlingar vid tingsrätten är offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara.


Studiebesök välkomnas men det är viktigt att att boka besöket i förväg för det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling. Tingsrättens salar rymmer mellan 12-35 åhörare, varav dom flesta rymmer 12-16 åhörare, varför det är svårt att ta emot större grupper och det därför inte heller möjligt att ta emot flera skolor samtidigt. De flesta förhandlingar börjar kl. 09:00 respektive kl. 13:00.
Personal från tingsrätten kan i mån av tid och efter överenskommelse i anslutning till förhandlingen svara på frågor från gruppen. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert studiebesök i god tid. Vi rekommenderar att ni ringer dagen före förhandlingen ska hållas för att se till att inte några förändringar har skett.

För bokning av studiebesök är du välkommen att ringa tingsrätten på 011-24 35 00 eller på e-post norrkopings.tingsratt@dom.se

Besökare vid domstolen kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen.

Att tänka på vid studiebesöket:

  • Elektronisk utrustning som kan ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen.
  • Det är inte tillåtet störa rättegången genom samtal.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att fotografera eller göra filminspelningar inne i eller in i rättssalen.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och väskor i salen under pauser.
  • Ta av mössa/keps i rättssalen.                                                              

För att inte förhandlingen inte ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med paus.

 

 

 

Uppdaterad
2021-02-17