Lokaler och mötesrum

Huvudentrén till tingsrätten ligger på Olai Kyrkogata 58. När man kliver in i byggnaden finns en bemannad reception till vänster i hallen.

En större informationstavla som visar dagens förhandlingar och vilken sal förhandlingarna hålls i finns vid receptionen, i anslutning till receptionen finns ingången till väntrummet till sal 2-8. Till sal 1 finns trappa eller hiss från entrén. 

Sal 1-5 är huvudförhandlingssalar med 12- 40 platser för åhörare beroende storlek på sal.
Sal 6-8 används till muntliga förberedelser, edgångar och sammanträden med platser för cirka 6 åhörare i varje.

I anslutning till väntrummet finns även ett särskilt väntrum för vittnen och målsägande där vittnesstöd från Brottsofferjouren tjänstgör.

Det finns fyra samtalsrum som ombud kan boka inför förhandling för samtal med klient, rummen bokas i reception som lämnar ut kod till rummen.

 

Uppdaterad
2023-12-11