När tingsrätten bildades

Norrköpings tingsrätt bildades den 1 januari 1971 genom en sammanslagning av flera domstolar.

Före sammanslagningen hade Rådhusrätten sin verksamhet förlagd till Rådhuset i Norrköping medan Bråbygden och Finspånga läns häradsrätt var förlagd vid Södra Promenaden i Norrköping. Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsagas häradsrätt hade tidigare sin kansliort i Söderköping.

Den nybildade tingsrätten fick lokaler, dels i tingshuset vid Södra Promenaden, dels i en tillbyggnad som uppfördes 1974. Efter en större ombyggnad som skedde under 1998 har tingsrätten merparten av sina lokaler i ovan nämnda tillbyggnad.

Uppdaterad
2023-12-11