Om tingsrätten

Norrköpings tingsrätts domkrets omfattar delar av Östergötlands län. De kommuner som ingår i tingsrättens domkrets är Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

På tingsrätten handläggs tvistemål, brottmål, konkurser och domstolsärenden. Under 2023 inkom 4724 mål och ärenden till domstolen.

Vid den administrativa gruppen handläggs administrativa ärende, registratorsuppgifter, receptions och kassagöromål, personal och ekonomiadministration samt expeditionsvaktsgöromål.

Ordninarie domare utses av regeringen och är anställda vid domstolen. De bereder mål, fattar beslut och dömer i de olika ärenden som kommer upp i rätten. Lagmannen är tingsrättens chef.

Vid tingsrätten arbetar också tingsnotarier och fiskaler. Det är yngre, icke ordinare domare som tjänstgör vid tingsrätten under sin utbildning. Notarierna arbetar ofta med att förbereda mål att vara protokollförare men de kan även fatta beslut i ärenden och döma i vissa enklare mål, till exempel bötesmål. Fiskalerna har samma arbetsuppgifter som de ordinarie domarna.

Övrig personal är domstolshandläggare och administrativ personal. Norrköpings tingsrätt har cirka 40 personer anställda.

Uppdaterad
2024-03-06