logotyp

Bolag inom Fortumkoncernen medges ytterligare avdrag om drygt 2 miljarder för koncerninterna räntor

Enligt tidigare domar i kammarrätten som gäller beskattningsår 2013 medgavs avdrag för koncerninterna räntekostnader. Det har inte framförts något som gett förvaltningsrätten anledning att se annorlunda på bolagens rätt till avdragen även för åren 2014 och 2015.

Skatteverket har tidigare beslutat att inte medge de svenska bolagen inom Fortumkoncernen avdrag för vissa räntekostnader som bolagen 2014 och 2015 betalat till ett nederländskt bolag inom samma koncern. Kammarrätten i Stockholm har därefter i oktober 2018 beslutat att bolagen ska medges avdrag för samtliga sådana räntekostnader som bolagen haft 2013, med motiveringen att avdragen visserligen gett upphov till en väsentlig skatteförmån för koncernen men att denna förmån inte varit det huvudsakliga skälet för skuldförhållandenas uppkomst.

Skatteverket tillstyrker numera att bolagen även för 2014 och 2015 får göra avdrag för de koncerninterna räntorna i enlighet med sina deklarationer, med hänvisning till kammarrättens domar.

- Det har inte framförts något som gett förvaltningsrätten anledning att se annorlunda på bolagens rätt till avdragen. Detta innebär att de svenska bolagen inom Fortumkoncernen får göra avdrag med ytterligare 2,1 miljarder kr för koncerninterna räntor som bolagen haft år 2014 och 2015, säger Tobias Rydin, rådman.