Förvaltningsrätten i Stockholm

Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller en kommun. Förvaltningsrätten i Stockholm är även en av Sveriges fyra migrationsdomstolar.

Telefon, växel
08-561 680 00
Besöksadress
Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm
Postadress
115 76 Stockholm
Leveransadress
Lidingövägen 50B, 115 41 Stockholm
Mer kontaktinformation

Till dig som överklagat ett beslut från Tillväxtverket

Förvaltningsrätten i Stockholm har under kort tid fått in cirka 6 000 överklaganden från Tillväxtverket. Efter ett omfattande arbete är målen registrerade. Vi har även skickat ut den inledande skrivelsen som är en bekräftelse på att målet har inkommit till domstolen för vidare handläggning. Målen från Tillväxtverket innebär en 10–15 procentig ökning av det totala antalet mål vid domstolen för 2021. Dessa mål är av förturskaraktär och för att kunna lösa uppgiften och snabbt komma igång med handläggningen pågår just nu en rekrytering av domare och jurister som ska förstärka vår befintliga organisation. Vid sidan av detta har arbetet med att avgöra målen påbörjats och i takt med att fler medarbetare är på plats så kommer antalet avgjorda mål per dag att öka. Vi hoppas att du har förståelse för att vi har begränsade möjligheter att svara på frågor om ditt mål den närmaste tiden.

Stockholm förvaltningsrätten exteriort