Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätterna är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolarna avgör tvister mellan enskilda och myndigheter, till exempel när någon överklagar ett myndighetsbeslut. Förvaltningsrätten i Stockholm är Sveriges största förvaltningsrätt och en av Sveriges fyra migrationsdomstolar.

Telefon, växel
08-561 680 00
Besöksadress
Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm
Postadress
115 76 Stockholm
Leveransadress
Lidingövägen 50B, 115 41 Stockholm
Öppettider och kontakt

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till förvaltningsrätten. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.
Muntlig förhandling

Så avgörs målet i förvaltningsrätten

Om du överklagar ett beslut från en myndighet gör förvaltningsrätten en opartisk prövning. Rättens beslut beror på hur myndigheten följt lagen och på hur liknande mål har bedömts.

Så avgörs ett mål i migrationsdomstolen

Om du har fått ett beslut från Migrationsverket som du tycker är fel kan du överklaga det. I filmen beskrivs vad du behöver göra, hur domstolen hanterar ett överklagande, och vad som händer när domstolen fattat beslut.

Grafiska objekt i form av vågskål, person, sverigeskarta