Förvaltningsrätten i Stockholm

Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller en kommun. Förvaltningsrätten i Stockholm är även en av Sveriges fyra migrationsdomstolar.

Telefon, växel
08-561 680 00
Besöksadress
Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm
Postadress
115 76 Stockholm
Leveransadress
Lidingövägen 50B, 115 41 Stockholm
Mer kontaktinformation

Till dig som överklagat ett beslut från Tillväxtverket

Förvaltningsrätten i Stockholm har under kort tid fått in ca 5 200 överklaganden från Tillväxtverket. Vi arbetar just nu med att ankomstregistrera dessa och ge alla ett målnummer. I nästa steg skickar vi ut en inledande skrivelse per e-post. Den inledande skrivelsen är en bekräftelse på att målet inkommit till domstolen för vidare handläggning. Dessa mål är av förturskaraktär och vi prioriterar därför att snabbt kunna påbörja handläggningen. Vi hoppas att du har förståelse för att vi har begränsade möjligheter att svara på frågor om ditt mål den närmaste tiden.

Stockholm förvaltningsrätten exteriort