Förvaltningsrätten i Stockholm

Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller en kommun. Förvaltningsrätten i Stockholm är även en av Sveriges fyra migrationsdomstolar.

Telefon, växel
08-561 680 00
Besöksadress
Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm
Postadress
115 76 Stockholm
Leveransadress
Lidingövägen 50B, 115 41 Stockholm
Mer kontaktinformation

Till dig som överklagat ett beslut från Tillväxtverket

Förvaltningsrätten i Stockholm får kontinuerligt in nya överklaganden, hittills i maj drygt 320 mål. Vi har totalt fått in nästan 8 400 mål och ca 2 200 är avgjorda. När ett mål är registrerat skickas den inledande skrivelsen ut till den som överklagat och det är en bekräftelse på att målet har inkommit till domstolen för vidare handläggning. Målen från Tillväxtverket innebär en 10–15 procentig ökning av det totala antalet mål vid domstolen för 2021. Dessa mål är av förturskaraktär och för att kunna lösa uppgiften har vi anställt såväl domare som föredragande jurister och inom kort är de allra flesta på plats. Vi räknar med att 5-6 domare och närmare 20 föredragande jurister kommer att vara engagerade i domstolens arbete med målen från Tillväxtverket. Vid sidan av en omfattande administration har arbetet med att avgöra målen påbörjats och under maj har vi beslutat i nästan 300 mål. När fler medarbetare är på plats så kommer antalet avgjorda mål att öka väsentligt. Vi hoppas att du har förståelse för att vi har begränsade möjligheter att svara på frågor om ditt mål.

Stockholm förvaltningsrätten exteriort