Handläggningstider

Här kan du se den genomsnittliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorier som finns på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet. Utgångspunkten är alltid att målen avgörs i den turordning som de kommer in till domstolen.

Genomsnittlig handläggningstid per målkategori

 • Mål om uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl
  2,7 månader

 • Mål enligt socialförsäkringsbalken
  6,6 månader

 • Mål enligt socialtjänstlagen
  2,7 månader

 • Mål om uppehållstillstånd grundat på anknytning till någon i Sverige
  3,3 månader

 • Skattemål
  6,0 månader

 • Mål om psykiatrisk tvångsvård
  12 dagar

 • Mål om vård av unga
  1,8 månader

 • Mål om offentlig upphandling
  2,2 månader

 • Mål om vård av missbrukare
  15 dagar

 • Mål om folkbokföring, körkort och studiestöd
  1,7 månader
Uppdaterad
2024-01-11