Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Använd formuläret för att beställa allmänna handlingar från Förvaltningsrätten i Stockholm. Formuläret finns längre ned på denna sida.

Bra att veta

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet.

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar. För statliga myndigheter utgår ingen avgift, inte heller för dig som är forskare eller doktorand vid landets universitet eller högskolor.

Formulär för beställning av allmän handling

Hur gör du som vill vara anonym?

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka oss. Saknar du möjlighet att ta dig till förvaltningsrätten kan du som vill vara anonym kontakta oss via telefon. Observera att det krävs ett personligt besök med betalning på plats (endast kontanter) om du har gjort en omfattande beställning och samtidigt vill vara anonym. Vi har tyvärr inte möjlighet att fakturera en anonym beställare.

Till dig som är student

När det är intensiva uppsatsperioder får domstolen väldigt många beställningar. Har du möjlighet att begränsa din beställning till en kortare tidsperiod alt. att besöka domstolen och själv leta bland domar från det senaste året, så skulle detta underlätta för domstolen så att vi hinner distribuera domar till alla som önskar detta. Tack för hjälpen!

Beställning av äldre handlingar

Sedan den 14 november 2016 går det inte längre att från vår domstol beställa material som hör till Länsrätten i Stockholms län (1 juli 1979 – 12 februari 2010).

Vid beställning av material från Länsrätten i Stockholms län var vänlig kontakta Stadsarkivet i Stockholms Stad.

Kontaktuppgifter till stadsarkivet

Telefon: 08-508 28 303

E-post: stadsarkivet@stockholm.se

Behandling av personuppgifter

Vad kostar det?

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar mer än 9 sidor eller mer än 9 pdf-filer. Avgiften är därefter 50 kronor för den 10:e filen och varje fil därefter kostar 2 kronor styck.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar eller domar med bilagor) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

Särskilda skäl - Förvaltningsrätten får besluta om undantag från det som anges i ovanstående stycken (e-post, papperskopior, fax) om det finns särskilda skäl.

CD/DVD/USB

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13