logotyp

Förvaltningsrätten godtar inte 3:s och Telenors hantering av utgående mervärdesskatt om sammanlagt 1,7 miljarder

Mål: 6868-17, 10033-17
Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att telekommunikationsbolagen Hi3G Access AB:s (som bedriver verksamhet under varumärket ”3”) och Telenor Sverige AB:s utgående mervärdesskatt ska höjas med cirka 1,46 miljarder respektive 244 miljoner kronor.

Huvudfrågan i målen var om hela den månadsavgift som bolagens kunder betalar i förskott för sina abonnemang och som därefter kan används för förvärv av samtal, SMS, MMS och surf ska utgöra underlag för mervärdesskatt.

Bolagen ansåg att de abonnemang som de tillhandahåller består av flera olika tjänster och att endast den del av månadsavgiften som motsvaras av tjänster som faktiskt tillhandahålls, t.ex. surf som förbrukats, ska utgöra underlag för utgående mervärdesskatt.

Förvaltningsrätten gör i målen bedömningen att abonnemangen ska ses som en enda sammansatt tjänst och att hela månadsavgiften (exklusive mervärdesskatt) ska utgöra underlag vid beräkningen av utgående mervärdesskatt.

- De avtal som bolagen ingår med sina kunder innebär enligt förvaltningsrätten ett åtagande att se till att kunderna kan ta del av de tjänster som ingår i abonnemangen. Detta åtagande får i sig anses utgöra en tjänst som tillhandahålls i utbyte mot månadsavgiften. Månadsavgiften utgör därmed ersättning för en omsatt tjänst som är mervärdesskattepliktig i sin helhet, säger Tobias Rydin, rådman

Fakta

De i målen aktuella abonnemangen tillhandahölls av Hi3G Access AB under redovisningsperioderna januari 2014–april 2017 och av Telenor Sverige AB under redovisningsperioderna juni 2013–december 2014.