logotyp

Ersättning för medlemstidning bedöms inte vara marknadsmässig därför uttagsbeskattas LO Mediehus AB

Mål: 26592-17
Förvaltningsrätten har idag beslutat att LO Mediehus AB ska uttagsbeskattas för tillhandahållandet av medlemstidningar till sina ägare. Förvaltningsrätten har, i likhet med Skatteverket, funnit att LO Mediehus AB har tillhandahållit medlemstidningar till sina ägare mot en ersättning som understiger marknadsvärdet.

- Marknadsvärdet har beräknats enligt en kostnadsbaserad metod som innebär att den ersättning som betalas ska täcka kostnaderna för produktionen samt innehålla ett skäligt vinstpåslag. Eftersom domstolen har bedömt att ersättningen för medlemstidningarna inte har varit marknadsmässig har det funnits grund för att uttagsbeskatta bolaget till inkomstskatt, säger Peter Lif, chefsrådman.

Förvaltningsrätten har vidare beslutat att de annonsbilagor och den medlemskalender som distribuerats tillsammans med tidningen Kommunalarbetaren inte är undantagna från beskattning till mervärdesskatt. Som följd av detta har bolaget även påförts skattetillägg.

De fristående annonsbilagorna och medlemskalendern som distribuerats tillsammans med tidningen Kommunalarbetaren har av domstolen ansetts utgöra separata tillhandahållande från medlemstidningen. Några undantagsbestämmelser från mervärdesskatt har därför inte varit tillämpliga. Distributionen av annonsbilagorna och medlemskalendern är därför mervärdesskattepliktig omsättning.