logotyp

Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år

Mål: 27187-18
Statens medieråd beslutade att godkänna den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen från elva år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till sju år.

Statens medieråd motiverade det överklagade beslutet med att filmen innehåller inslag som kan medföra stark rädsla och oro och att den därför kan vara till skada för välbefinnandet för barn under elva år.

Förvaltningsrätten anser att sjuåringar är beredda på att actionsekvenser förekommer i superhjältefilmer och att filmen upplevs som mindre verklig eftersom den innehåller ett flertal serietidningslika inslag. Förvaltningsrätten bedömer också att det är positivt för barn att ta del av filmens budskap om att alla kan bli en superhjälte oavsett kön, etnicitet eller ålder. Vid en avvägning mellan å ena sidan intresset av att skydda barn och å andra sidan barns rätt till informationsfrihet bedömer förvaltningsrätten att filmen inte kan vara till skada för välbefinnandet för barn över sju år.