logotyp

Åtal har väckts i mål angående mord i Moholm, Töreboda kommun i juli 2018

Mål: B 2698-18
Åtal har idag väckts vid Skaraborgs tingsrätt i mål angående mord m.m. Huvudförhandlingen beräknas inledas den 22 januari och pågå under 8 dagar.

Huvudförhandlingsplanen är under framarbetning och kommer att finnas tillgänglig för att beställa via e-post samt finnas tillgänglig på vår hemsida framöver.

Det är inte möjligt för åhörare att reservera plats i förhandlingssalen.

För att ta del av handlingar i målet kontakta oss via e-postadress:

bestallningar.tsb@dom.se