Skaraborgs tingsrätt

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten, till följd av den rådande pandemin. Kontakta oss med fördel via telefon eller e-post. Några ärenden kan även göras digitalt.

Telefon, växel
0500-49 92 00
Besöksadress
Eric Ugglas plats 2, 541 50 Skövde
Postadress
Box 174, 541 24 Skövde
Leveransadress
Eric Ugglas Plats 2, 541 50 Skövde
Mer kontaktinformation