Säkerhetskontroll

Vid Skaraborgs tingsrätt genomförs säkerhetskontroll vid tingsrättens entré från och med 30 maj 2022. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig.

Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Poliser (även uniformerade) legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation.
  • Ordningsvakter - bevis om förordnande från Polismyndigheten och godkänd fotolegitimation.
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare i tjänst.

Undantaget gäller ovanstående som i tjänsten infinner sig i domstolens lokaler.

Den som tillhör kretsen av generellt undantagna måste, för att slippa kontrolleras, också kunna visa sin tillhörighet på ett tillförlitligt sätt, som exempelvis giltig legitimation.

Roller som exempelvis tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss eller via e-post 

Uppdaterad
2022-05-25