logotyp

Dom i mål om våldtäkt mot barn m.m.

Mål: B 765-17
Tingsrätten har idag den 30 januari 2019 meddelat dom i ett omfattande och uppmärksammat mål om olika former av sexuella övergrepp mot barn m.m. där brotten huvudsakligen skett via sociala chattforum som Snapchat, Yellow/Yubo och Skype. Tingsrätten har funnit den tilltalade skyldig till bland annat våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande samt en rad andra brott. Påföljden har bestämts till sex års fängelse. Den tilltalade är alltjämt kvar i häkte. Den tilltalade har vidare ålagts omfattande skadeståndsskyldighet mot målsägandena i målet.

Den tilltalade, en nu 23-årig man från Borås, har kontaktat unga flickor via främst Yellow/Yubo och Snapchat och förmått dem att medverka i konversationer av sexuell karaktär samt främjat eller utnyttjat målsägandena, i vissa fall genom hot, att utföra sexuell posering för honom genom att skicka bilder eller filmer av sexuell karaktär till honom.

Åtalet har vidare omfattat ett stort antal försöksbrott där den tilltalade försökt förmå målsäganden att genomföra olika sexuella handlingar eller att utföra sexuell posering för honom m.m. där han inte lyckats men där tingsrätten funnit att fara för brottens fullbordan har förelegat. Den tilltalade har i ett fall befunnits skyldig till våldtäkt mot barn där han instruerat och förmått en målsäganden att onanera live med ett föremål, filma detta och sedan skicka filmen till honom. Den tilltalade har även befunnits skyldig till att ha framställt/skildrat målsäganden i pornografisk bild och film och döms i dessa delar för barnpornografibrott. Den tilltalade har vidare innehaft ett stort antal barnpornografiska filmer och bilder och har i dessa delar befunnits skyldig till grovt barnpornografibrott. Den tilltalade har genomgående i kontakterna med målsägandena vilselett dem genom att han utgett sig för att vara en ung kille.

Huvudförhandlingen i målet pågick under 29 förhandlingsdagar under hösten och vintern 2018/2019 och omfattade sammanlagt 63 målsäganden i åldern tio till sexton år.

Tingsrätten beslutade i samband med att huvudförhandlingen avslutades den 4 december 2018 att den tilltalade skulle genomgå en läkarundersökning enligt 1 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning för att ha underlag för att kunna bestämma påföljd i målet. Det rättspsykiatriska utlåtandet visade att den tilltalade inte har begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att den tilltalade vid tiden för undersökningen inte har en allvarlig psykisk störning, och att det därmed inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspykistrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Det har därmed inte funnits något fängelseförbud.

Åtalet har omfattat våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, försök till köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, kontakt med barn i sexuellt syfte, grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, olaga hot, ofredande samt övergrepp i rättssak som allt skett under perioden år 2015 till början av december 2017.