logotyp

Hovrätten fastställer frikännande dom i mål om enskilt åtal mot åklagare

Mål: B 2645-18
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om ett enskilt åtal mot tre åklagare för grovt tjänstefel. Tingsrätten frikände åklagarna helt. Hovrätten har nu fastställt tingsrättens frikännande dom. Hovrätten har också beslutat att den man som stämt åklagarna ska betala kostnaderna för åklagarnas försvarare.

Under sommaren 2017 höll Göteborgs tingsrätt huvudförhandling i ett mål angående åtal mot ett flertal personer för bl.a. penningtvättsbrott. En man, som inte var åtalad i det målet, väckte därefter s.k. enskilt åtal mot tre åklagare. Han påstod att åklagarna, inför och under tingsrättens huvudförhandling samt i media, hade pekat ut honom som skyldig till de brott som låg bakom penningtvättsbrotten. Mannen menade också att åklagarna inte hade varit objektiva i brottsutredningen mot honom. Mannen gjorde gällande att åklagarna därför skulle dömas för grova tjänstefel. Åklagarna förnekade brott.

Tingsrätten frikände de tre åklagarna. Hovrätten kommer fram till samma slutsats som tingsrätten – att mannen inte har bevisat sina påståenden om hur åklagarna har agerat eller att deras agerande utgjort tjänstefel. Hovrätten fastställer därför tingsrättens frikännande dom.

I målet har det också varit fråga om kostnaderna för åklagarnas offentliga försvarare ska betalas av staten eller av mannen som väckt det enskilda åtalet. Tingsrätten kom fram till att staten skulle stå för försvararkostnaderna. Men hovrätten anser att det är mannen som ska betala, eftersom han inte haft något beaktansvärt skäl att få talan mot åklagarna prövad. Hovrätten ändrar därmed tingsrättens dom och beslutar att mannen ska vara skyldig att ersätta staten för försvararkostnaderna i båda instanser.