Hovrätten för Västra Sverige

På grund av covid-19 ber vi dig att i första hand ta kontakt med oss via e-post. Besök aldrig hovrätten om du har förkylningssymptom. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du kontakta oss.

Telefon, växel
031-701 22 00
Besöksadress
Packhusplatsen 6, 411 13 Göteborg
Postadress
Box 40, 401 20 Göteborg
Leveransadress
Packhusplatsen 6, 411 13 Göteborg
Mer kontaktinformation

Trafikomläggning vid hovrätten p.g.a. Västlänken

Observera att från den 11 april 2019 har fordonstrafiken vid hovrätten mellan Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten lagts om till en ny anslutning, se karta över trafikomläggningen på Trafik Göteborg https://trafikgoteborg.se/nyheter/trafik-vid-packhusplatsen-laggs-om/. Kommer du resande med bil tänk då också på att parkeringsplatserna utanför hovrätten tagits bort, se Parkering Göteborg https://www.parkeringgoteborg.se/ för att hitta annan parkeringsplats i närheten. Parter och andra som ska inställa sig bör därför räkna med extra tid för inställelse.

Vägen utanför hovrätten. Foto.