Hovrätten för Västra Sverige

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Hovrätten för Västra Sverige är organiserad på fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Hovrätten är belägen i centrala Göteborg med utsikt över Göta älv.

Telefon, växel
031-701 22 00
Besöksadress
Packhusplatsen 6, 411 13 Göteborg
Postadress
Box 40, 401 20 Göteborg
Leveransadress
Packhusplatsen 6, 411 13 Göteborg
Öppettider och kontakt
Aktuellt hos oss

Att vittna i domstol

Det du vet kan ha stor betydelse för att domstolen ska kunna döma rätt. Att vittna är en så viktig uppgift att du som kallas till en rättegång är skyldig enligt lag att vittna. Det kallas för vittnesplikt. Därför är det viktigt att du kommer till domstolen, i tid och till rätt plats. Inte bara för att domstolen ska döma rätt utan också för att en rättegång kostar samhället stora pengar.

Bild på en förhandlingssal. En tom stol och i bakgrunden ser man en oskarp bild på en domare. Foto.