Veckans förhandlingar 8-12 juni 2020

Planerade rättegångar kan ställas in med kort varsel. Kontakta hovrätten för eventuella ändringar på telefonnummer 031-701 22 00.
Uppdaterad
2020-05-29