Säkerhet och tillgänglighet

Ta med dig kallelsen till domstolen. Där står målnumret och var rättegången ska hållas. 

Säkerhetskontroll

I hovrätten, på Packhusplatsen 6 i Göteborg, finns en säkerhetskontroll som du måste gå igenom. Den påminner mycket om säkerhetskontrollen på en flygplats. Du går genom en larmbåge. Har du ytterkläder och en väska med dig så söker vi genom dem. Kontrollen görs för att öka säkerheten för dig och för personalen på domstolen. Besökare till hovrätten uppmanas att komma i god tid eftersom det finns risk för köbildning vid kontrollen.

Informationstavla

Inne i domstolen finns informationstavlor som visar var rättegången hålls. Du behöver inte anmäla att du kommit. När rättegången börjar, ropas det ut i högtalaren.

Trygghet och tillgänglighet

Domstolens lokaler och allmänna utrymmen är utformade för att vara tillängliga och kännas trygga för alla.

Uppdaterad
2022-02-09