logotyp

Hovrätten slutar ta emot fax

Hovrätten har slutat skicka dokument via fax. Från och med 1 februari 2019 kommer hovrätten inte heller att ta emot dokument via fax.

Den som vill skicka dokument till hovrätten kan använda kontaktformuläret för säker e-post. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas.

Det går även bra att skicka dokument med e-post till hovrättens registratorbrevlåda: hovratten.ovrenorrland@dom.se eller skicka med vanlig post till Hovrätten för Övre Norrland, Box 384, 901 08 Umeå.

Faktaruta

Sedan den 1 juli 2018 finns det inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via fax.