Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som över­klagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens dom­krets.

Telefon, växel
090-17 20 00
Besöksadress
Bankgatan 3
903 25 Umeå
Postadress (brev)
Box 384
901 08 Umeå
Leveransadress (paket)
Hovrättsgatan 2
903 25 Umeå
Sociala medier
Öppettider och kontakt

Fiskalsantagning

Anställning som hovrättsfiskal är första steget efter tjänstgöring som tingsnotarie och är en del av domarutbildningen. Hovrätten för Övre Norrland har sex till sju hovrättsfiskalsplatser. Vi tar emot ansökningar löpande.

Protokollförarens skärm i muntlig förberedelse i tvist.