Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som över­klagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens dom­krets.

Telefon, växel
090-17 20 00
Besöksadress
Bankgatan 3, 903 25 Umeå
Postadress (brev)
Box 384, 901 08 Umeå
Leveransadress (paket)
Hovrättsgatan 2, 903 25 Umeå
Sociala medier
Mer kontaktinformation

Hovrättens domkrets

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domkretsen för Hovrätten för Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län och omfattar sex tingsrätter.

Övre Norrland