Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som över­klagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens dom­krets.

Telefon, växel
090-17 20 00
Besöksadress
Bankgatan 3, 903 25 Umeå
Postadress (brev)
Box 384, 901 08 Umeå
Leveransadress (paket)
Hovrättsgatan 2, 903 25 Umeå
Mer kontaktinformation