Fiskalsantagning

Anställning som fiskal är första steget efter tjänstgöring som notarie, och en del i domarutbildningen. Hovrätten för Övre Norrland anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler.

Hovrätten tar emot ansökningar löpande. En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord och referenser. Efter sex månader mejlar hovrättens HR-administratör en förfrågan om man vill förlänga sin ansökan ytterligare sex månader.

Ansökningsblankett finns att ladda ner på sidan Sök anställning i domstol eller nämnd. Bifoga ett personligt brev och CV till din ansökan.

Fiskalsantagning pågår nu med sista ansökningsdag den 1 maj 2020.

Ansökan mejlar du till hovrättens registratorbrevlåda.

Behöver du mer information kontaktar du hovrättens HR-administratör Marie Hedberg Lundh på telefonnummer 090-17 20 01.

Information om vägen till domaryrket hittar du på sidan Domarbanan.

Uppdaterad
2019-05-27