Fiskalsantagning

Anställning som fiskal är första steget efter tjänstgöring som notarie, och en del i domarutbildningen. Hovrätten för Övre Norrland anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler.

Hovrätten tar emot ansökningar löpande. En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord och referenser. Efter sex månader mejlar hovrättens HR-administratör en förfrågan om man vill förlänga sin ansökan ytterligare sex månader.

Nu pågår rekrytering av en tjänst som hovrättsfiskal för tillsättning preliminärt under november månad 2020. Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2020.

Ansökningsblankett finns att ladda ner på sidan Sök anställning i domstol eller nämnd. Bifoga ett personligt brev och CV till din ansökan.

Ansökan mejlar du till hovrättens registratorbrevlåda.

Behöver du mer information kontaktar du hovrättens HR-administratör Marie Hedberg Lundh på telefonnummer 090-17 20 01.

Information om vägen till domaryrket hittar du på sidan Domarbanan.

Uppdaterad
2019-05-27