Fiskalsantagning

Anställning som fiskal är första steget efter tjänstgöring som notarie, och en del i domarutbildningen.

Hovrätten för Övre Norrland har sex hovrättsfiskalsplatser. Vi tar emot ansökningar löpande.

Ansökningsblankett finns att ladda ner på sidan ”Sök anställning i domstol eller nämnd”. Bifoga betygsdokument, notariebetyg om du har hunnit få det, ett personligt brev och CV till din ansökan. På varje bifogat dokument ska ditt namn finnas med i rubriken. Vi ser gärna att ansökan samt bilagor är i pdf-format. Ansökan mejlar du till hovrättens registratorsbrevlåda.

När ansökan om fiskalstjänst har kommit in till hovrätten skickas en bekräftelse att ansökan är mottagen. Om du inte avslutat din notarietjänstgöring begär hovrätten in en preliminär bedömning från tingsrätten.

En ansökan ligger kvar i sex månader. Under den tiden kan du komplettera med ytterligare vitsord och referenser. Efter sex månader e-postar hovrätten en fråga om du vill förlänga din ansökan i ytterligare sex månader – därefter förfaller ansökan och om fortsatt intresse finns måste en ny skickas in.

Kontakta gärna hovrättens HR-administratör Frida Sandberg. Du når henne på telefonnummer 090-17 20 01 eller via e-post.

Anställningsintervjuer

Hovrättens antagningsnämnd beslutar vilka som ska kallas till intervju. Urvalet baseras på ansökningshandlingar samt den eventuella preliminära bedömningen. Det händer att referenser kontaktas innan beslut tas om kallelse till intervju.

Ett antal sökande kallas till intervju i respektive omgång. Efter intervjun ringer hovrätten till lämnade referenser. Även andra referenspersoner än de angivna kan komma att kontaktas.

När intervjuerna har hållits fattas beslut om vilka som ska anställas. Samtliga som har varit på intervju får besked genom ett telefonsamtal inom två veckor efter intervjun.

Domarbanan

Information om vägen till domaryrket hittar du på sidan ”Domarbanan”. Där finns även en film om fiskalsutbildningen och att vara fiskal.

Domarutbildning

Hovrätten för Övre Norrland ansvarar, liksom övriga hovrätter, för den särskilda domarutbildningen i Sverige. Alla hovrätter följer den nationella utbildningsplanens ramverk och utifrån det planerar och genomför varje domstol utbildningen anpassad efter de förutsättningar som råder i den specifika domstolen.

I den lokala utbildningsplanen finner du en fördjupad beskrivning av fiskalens roll och uppgifter i Hovrätten för Övre Norrland. Den nationella utbildningsplanen finns som bilaga 2 i den lokala.

Om dina arbetsuppgifter som hovrättsfiskal kan du även läsa på sidan ”Vår organisation”.

Dina två år som tingsfiskal tjänstgör du på endera Luleå, Skellefteå eller Umeå tingsrätt.

Uppdaterad
2024-01-18