Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

  

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Hur beställer man?

Du kan beställa allmänna handlingar från Hovrätten för Övre Norrland via ett särskilt beställningsformulär, via vanligt brev eller genom att besöka hovrätten. Det går även bra att ringa till hovrätten.

Om du vill ta del av flera mål vid ditt besök eller göra en mer omfattande beställning av kopior är det bra om du kontaktar hovrätten i god tid före besöket. Vi kan då se till att handlingarna är framtagna så att du slipper vänta.

Har du frågor om beställning av handlingar kan du mejla hovrättens registrator. Beställningsformulär och kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Vilka uppgifter behöver vi?

Ange domens eller beslutets målnummer. Om du inte vet det behöver du ange annan information om handlingen för att vi ska kunna hitta den. Till exempel något av följande:

  • datum när målet avgjordes
  • parternas namn
  • parternas person- eller organisationsnummer
  • en beskrivning av vad målet handlar om
  • målnumret för tingsrättens dom eller beslut.

Ange även hur du vill att vi skickar handlingen eller om du vill hämta den på hovrätten. Om du vill att vi skickar handlingen med post eller e-post behöver vi din postadress respektive e-postadress. Ange även eventuell fakturaadress.

Kontaktuppgifter och beställningsformulär

Postadress: Box 384, 901 08 Umeå

Besöksadress: Bankgatan 3, 903 25 Umeå

Telefonnummer hovrättens växel: 090-17 20 00

E-post:

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften faktureras. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Via e-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan mejlas kostnadsfritt. Gäller till exempel domar utan underskrift.

För material som måste skannas in, som exempelvis undertecknade domar, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll