Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Hur beställer man?

Du kan beställa allmänna handlingar från Hovrätten för Övre Norrland via ett särskilt beställningsformulär, via vanligt brev eller genom att besöka hovrätten. Det går även bra att ringa till hovrätten.

Om du vill ta del av flera mål vid ditt besök eller göra en mer omfattande beställning av kopior är det bra om du kontaktar hovrätten i god tid före besöket. Vi kan då se till att handlingarna är framtagna så att du slipper vänta.

Har du frågor om beställning av handlingar kan du mejla hovrättens registrator. Beställningsformulär och kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Vilka uppgifter behöver vi?

Ange domens eller beslutets målnummer. Om du inte vet det behöver du ange annan information om handlingen för att vi ska kunna hitta den. Till exempel något av följande:

  • datum när målet avgjordes
  • parternas namn
  • parternas person- eller organisationsnummer
  • en beskrivning av vad målet handlar om
  • målnumret för tingsrättens dom eller beslut.

Ange även hur du vill att vi skickar handlingen eller om du vill hämta den på hovrätten. Om du vill att vi skickar handlingen med post eller e-post behöver vi din postadress respektive e-postadress. Ange även eventuell fakturaadress.

Om du vill vara anonym

Om du vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar kan du använda beställningsformuläret längre ner på sidan eller besöka hovrätten. Du kan även beställa via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar här på hovrätten och betalar eventuell avgift kontant.

Kontaktuppgifter och beställningsformulär

Postadress: Box 384, 901 08 Umeå

Besöksadress: Bankgatan 3, 903 25 Umeå

Telefonnummer hovrättens växel: 090-17 20 00

E-post:

Vad kostar det?

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Elektroniska handlingar via e-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan mejlas kostnadsfritt. Gäller till exempel domar utan underskrift.

En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in, som exempelvis undertecknade domar, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

USB/CD/DVD

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar som skickas via e-post. För cd och dvd tillkommer en avgift på 10 kronor. För usb-minne tillkommer en avgift på 120 kronor. 

Ljudfiler på USB/CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor per skiva eller usb-minne. Avgiften är densamma oavsett hur många filer som lämnas ut, så länge de ryms på ett usb-minne eller en skiva.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Arbetskostnad i vissa fall

Vid mycket omfattande beställningar kan en avgift tas ut för den arbetstid det tar att ta fram den allmänna handlingen. Avgift tas i dessa fall ut med 125 kronor per påbörjad kvart.

Uppdaterad
2023-01-13