Beställ domar och beslut

Om du inte vet hovrättens målnummer behöver du ange annan information om handlingen för att vi ska kunna hitta den. Till exempel något av följande:

  • datum när målet avgjordes
  • parternas namn
  • parternas person- eller organisationsnummer
  • en beskrivning av vad målet handlar om
  • målnumret för tingsrättens dom eller beslut.
Jag vill beställa: (ej obligatoriskt)
Hur vill du motta handlingarna:
Uppdaterad
2019-09-08