logotyp

Huvudförhandling i Huskvarnamålet

Mål: B 262-19
Hovrättens förhandling i det så kallade Huskvarnamålet inleds den 7 mars 2019 och kommer att avslutas den 21 mars 2019.

Mer information kommer att löpande läggas ut på hovrättens hemsida.