Göta hovrätt

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Telefon, växel

036-15 69 00

Besöksadress

Hamngatan 11
553 16 Jönköping

Postadress

Box 2223
550 02 Jönköping

Leveransadress

Hamngatan 11
553 16 Jönköping

Öppettider och kontakt