Göta hovrätt

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Telefon, växel
036-15 69 00
Besöksadress
Hamngatan 11
553 16 Jönköping
Postadress
Box 2223
550 02 Jönköping
Leveransadress
Hamngatan 11
553 16 Jönköping
Öppettider och kontakt