Göta hovrätt

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Telefon, växel
036 - 15 69 00
Besöksadress
Hovrättsgränd 4, 550 02 Jönköping
Postadress
Box 2223, 550 02 Jönköping
Leveransadress
Hovrättsgränd 4, 550 02 Jönköping
Mer kontaktinformation

Vanligt folk med ett ovanligt viktigt uppdrag

Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. Under 2023 väljs nämndemän för perioden 2024 - 2027. Läs om uppdraget och hur du anmäler intresse.

Nämndemän i förhandlingssal.