Göta hovrätt

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Telefon, växel
036 - 15 69 00
Besöksadress
Hovrättsgränd 4, 550 02 Jönköping
Postadress
Box 2223, 550 02 Jönköping
Leveransadress
Hovrättsgränd 4, 550 02 Jönköping
Mer kontaktinformation