Göta hovrätt

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domkretsen för Göta hovrätt omfattar sex tingsrätter i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, delar av Västra Götalands (tidigare Skaraborgs) och Örebro län.

Telefon, växel
036 - 15 69 00
Postadress
Box 2223, 550 02 Jönköping