Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

Hur beställer man?

Du kan beställa allmänna handlingar från Göta hovrätt via ett särskilt beställningsformulär, via vanligt brev eller genom att besöka hovrätten. Det går även bra att ringa till hovrätten.

Har du frågor om beställning av handlingar kan du mejla hovrättens registrator. Beställningsformulär och kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Vilka uppgifter behöver vi?

Ange domens eller beslutets målnummer. Om du inte vet det behöver du ange annan information om handlingen för att vi ska kunna hitta den. Till exempel något av följande:

  • datum när målet avgjordes
  • parternas namn
  • parternas person- eller organisationsnummer
  • en beskrivning av vad målet handlar om
  • målnumret för tingsrättens dom eller beslut.

Ange även hur du vill att vi skickar handlingen eller om du vill hämta den på hovrätten. Om du vill att vi skickar handlingen med post behöver vi din postadress. Ange även eventuell fakturaadress.

Vad kostar det?

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften faktureras. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Kontaktuppgifter och beställningsformulär

Postadress: Box 2223, 550 02 Jönköping

Besöksadress: Hovrättsgränd 4, Jönköping

Telefonnummer hovrättens växel: 036-15 69 00

 

 

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-09-16

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll