Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

 Via länkarna kan du beställa domar och beslut från Göta hovrätt.

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Hur beställer man?

Du kan beställa allmänna handlingar från Göta hovrätt via ett särskilt beställningsformulär, via vanligt brev eller genom att besöka hovrätten. Det går även bra att ringa till hovrätten.

Har du frågor om beställning av handlingar kan du mejla hovrättens registrator. Beställningsformulär och kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar din beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Behöver du komma i kontakt med oss per telefon når du oss på telefon 036-15 65 50. Hovrättens arkiv har följande telefontider: kl 10:00-12:00 samt kl 13:00-15:00.

 

Vilka uppgifter behöver vi?

Ange domens eller beslutets målnummer. Om du inte vet det behöver du ange annan information om handlingen för att vi ska kunna hitta den. Till exempel något av följande:

  • datum när målet avgjordes
  • parternas namn
  • parternas person- eller organisationsnummer
  • en beskrivning av vad målet handlar om
  • målnumret för tingsrättens dom eller beslut.

Ange även hur du vill att vi skickar handlingen eller om du vill hämta den på hovrätten. Om du vill att vi skickar handlingen med post behöver vi din postadress. Ange även eventuell fakturaadress.

Kontaktuppgifter och beställningsformulär

Postadress: Box 2223, 550 02 Jönköping

Besöksadress: Hovrättsgränd 4, Jönköping

Telefonnummer hovrättens arkiv: 036-15 65 50. Fr o m den 1 februari 2021 har hovrättens arkiv följande telefontider: kl 10:00-12:00 samt kl 13:00-15:00.

 

Vad kostar det?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bl a på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handligen finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Om du vill vara anonym hämtar du handlingarna hos hovrätten och betalar eventuell avgift kontant.

Du kan kostnadsfritt ta del av av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13