Beställ domar och beslut

Information om anonymitet

Om du vill vara anonym när du beställer handlingar rekommenderar vi att du ringer till hovrätten på tfn 036-15 65 50. Fr o m 1 februari 2021 har hovrätten telefontid kl. 10:00-12:00 och 13:00-15:00. 

Du kan även besöka hovrätten och beställer fram handlingarna i receptionen, vardagar kl. 08:00-16:00.

Beställningsformulär - allmän handling

Önskade handlingar:
Skicka handlingen med:
Anonymitet
Kostnader för kopior
Uppdaterad
2022-03-23