Kostnader för allmänna handlingar

Handlingar kan lämnas ut i olika format. Kostnad för utlämning av handlingar varierar beroende på i vilket format de levereras.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bl a a på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis fakturerar avgiften, men ibland skickas handlingarna med postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191). 

Om du vill vara anonym hämtar du handlingarna hos hovrätten, och betalar eventuell avgift kontant.

Du kan kostnadsfritt ta del av handlingarna genom att besöka oss.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan mejlas. 

Upp till 9 filer av elektroniskt lagrat material kan mejlas kostnadsfritt. 10: e filen kostar 50 kronor varje fil därutöver kostar 2 kronor.

För material som måste skannas in, som exempelvis undertecknade domar, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus tio kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden för USB-minne.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2019-09-17

Hitta på sidan

Relaterat innehåll