Kostnader för allmänna handlingar

Handlingar kan lämnas ut i olika format. Kostnad för utlämning av handlingar varierar beroende på i vilket format de levereras.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften faktureras. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Handlingar via e-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan mejlas. 

Upp till 9 filer av elektroniskt lagrat material kan mejlas kostnadsfritt. 10: e filen kostar 50 kronor varje fil därutöver kostar 2 kronor.

För material som måste skannas in, som exempelvis undertecknade domar, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus tio kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden för USB-minne.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2019-09-17

Hitta på sidan

Relaterat innehåll