Kostnader för allmänna handlingar

Handlingar kan lämnas ut i olika format. Kostnad för utlämning av handlingar varierar beroende på i vilket format de levereras.

Via e-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan mejlas kostnadsfritt. Gäller till exempel domar utan underskrift.

För material som måste skannas in, som exempelvis undertecknade domar, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus tio kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden för USB-minne.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Publicerad
2019-09-17
Uppdaterad
2019-09-17

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll