Anställning som fiskal

Göta hovrätt anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler till den fyraåriga domarutbildningen. Hovrätten har två rekryteringsomgångar per år, en på våren och en på hösten. Vanligtvis söker hovrätten vid ett ansökningstillfälle varje år även en fiskal till den särskilda domarutbildningen med mark- och miljöinriktning. Anställningen som mark- och miljöfiskal brukar tillträdas den 1 april. Är du intresserad av en tjänst som Mark- och miljöfiskal så läs mer om detta via länken längst ner på sidan.

Vårens rekryteringsomgång avser de som kan påbörja sin anställning under februari - september. Höstens omgång avser de som kan påbörja sin anställning under oktober - januari. Hovrätten antar normalt 12-13 hovrättsfiskaler per år.

Rekryteringsomgång Sista dag för ansökan Tillträde

Hösten 2020

 

9 maj 2020 OBS! Nytt datum! Oktober 2020 - januari 2021
Våren 2021 15 november 2020 Februari - september 2021

Ansökan

Ansökan bör ske en på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt/kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig via nedan länk.

Det är önskvärt att du till ansökan bifogar ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och varför du vill genomgå domarutbildningen.

Ansökan skickas antingen per e-post till gota.hovratt@dom.se (skriv ”Fiskalsansökan” eller liknande i ämnesraden) eller per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping.

 

Personlighets- och problemlösningstest

Efter ansökningstidens utgång blir samtliga sökande ombedda att genomföra två tester: ett personlighetstest och ett logiskt problemlösningstest. Testerna genomförs via nätet och resultaten används sedan som ett kompletterande bedömningsunderlag i hovrättens rekrytering. Har du tidigare genomfört Göta hovrätts tester kommer du inte behöva göra dem igen. Testperiodens längd varierar, men kan vara upp till två veckor.

När testperioden löpt ut går hovrätten igenom sökandenas ansökningshandlingar och testresultat. Ansökningshandlingarna bedöms utifrån hovrättens kravprofil (se nedan länk). Därefter kallas ett antal sökande till intervju. Vilka sökande som kallas bestäms av hovrättens antagningsnämnd. Antagningsnämnden består i regel av hovrättspresidenten samt en lagman från en tingsrätt i hovrättens domkrets.

Referenstagning

När intervjuerna har hållits inhämtas referenser avseende de som varit på intervju och därefter fattas beslut om vem som ska anställas. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare. Möjlighet till ersättning för dubbel bosättning alternativt flyttersättning finns.

Antal fiskaler som intervjuas

Hur många fiskaler som intervjuas och anställs vid varje rekryteringsomgång varierar och bestäms med utgångspunkt i hovrättens behov av fiskaler den närmaste tiden. Hovrättens målsättning är att samtliga som har varit på intervju ska få besked per telefon inom några dagar. Övriga sökande får besked per e-post.

En ansökan ligger kvar hos hovrätten under sex månader efter dagen för inlämnande. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga ansökan ytterligare sex månader genom att begära det. Om man inte längre är intresserad av en anställning som hovrättsfiskal är hovrätten tacksam för ett meddelande (till exempel per mail till den administrativa assessorn) om att ansökan inte längre är aktuell.

Göta hovrätts domkrets omfattar följande tingsrätter: Jönköpings tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Växjö tingsrätt, Kalmar tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Norrköpings tingsrätt och Örebro tingsrätt.

Samtliga tingsrätter har för närvarande utbildningsplatser för fiskaler. Göta hovrätt tillämpar ett flexibelt förhållningssätt och försöker tillgodose fiskalernas önskemål om placeringsort under tingsfiskalstiden så långt det är möjligt. Några löften om viss placeringsort ges dock i regel inte.

Upplysningar

Läs mer om domarutbildningen via nedan länk. Ytterligare upplysningar om Göta hovrätts fiskalsrekrytering kan du få genom att kontakta hovrättens administrativa assessor Karin Gustafsson, 036-15 65 11 eller karin.gustafsson@dom.se

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2019-10-17

Hitta på sidan

Relaterat innehåll