Anställning som fiskal

Göta hovrätt anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler till den fyraåriga domarutbildningen. Hovrätten har två rekryteringsomgångar per år, en på våren och en på hösten.

Höstens rekryteringsomgång avser de som kan påbörja sin anställning under februari - augusti. Vårens omgång avser de som kan påbörja sin anställning under september - januari. Hovrätten antar normalt 13-14 hovrättsfiskaler per år.

Rekryteringsomgång Sista dag för ansökan Tillträde
Hösten 2021 15 oktober 2021 Februari - Augusti 2022
Våren 2022 15 april 2022 September 2022 - Januari 2023

Ansökan

Ansökan bör ske en på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt/kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig via nedan länk.

Det är önskvärt att du till ansökan bifogar ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och varför du vill genomgå domarutbildningen.

Ansökan skickas antingen per e-post till gota.hovratt@dom.se (skriv ”Fiskalsansökan” eller liknande i ämnesraden) eller per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping.

 

Referenstagning

När intervjuerna har hållits inhämtas referenser avseende de som varit på intervju och därefter fattas beslut om vem som ska anställas. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare. Möjlighet till ersättning för dubbel bosättning alternativt flyttersättning finns.

Antal fiskaler som intervjuas

Hur många fiskaler som intervjuas och anställs vid varje rekryteringsomgång varierar och bestäms med utgångspunkt i hovrättens behov av fiskaler den närmaste tiden. Hovrättens målsättning är att samtliga som har varit på intervju ska få besked per telefon inom några dagar. Övriga sökande får besked per e-post.

En ansökan ligger kvar hos hovrätten under sex månader efter dagen för inlämnande. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga ansökan ytterligare sex månader genom att begära det. Om man inte längre är intresserad av en anställning som hovrättsfiskal är hovrätten tacksam för ett meddelande (till exempel per mail till den administrativa assessorn) om att ansökan inte längre är aktuell.

Göta hovrätts domkrets omfattar följande tingsrätter: Jönköpings tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Växjö tingsrätt, Kalmar tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Norrköpings tingsrätt och Örebro tingsrätt.

Samtliga tingsrätter har för närvarande utbildningsplatser för fiskaler. Göta hovrätt tillämpar ett flexibelt förhållningssätt och försöker tillgodose fiskalernas önskemål om placeringsort under tingsfiskalstiden så långt det är möjligt. Några löften om viss placeringsort ges dock i regel inte.

Upplysningar

Läs mer om domarutbildningen via nedan länk. Ytterligare upplysningar om Göta hovrätts fiskalsrekrytering kan du få genom att kontakta hovrättens administrativa assessor Sebastian Lindroth, 036-15 65 70 eller sebastian.lindroth@dom.se

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2021-02-04

Hitta på sidan

Relaterat innehåll