Fiskalsantagning

Göta hovrätt anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler till den fyraåriga domarutbildningen. Detta sker vid två rekryteringsomgångar per år, en under våren och en under hösten. Vanligtvis antas cirka 15 hovrättsfiskaler per år. Tillträde är flexibelt enligt överenskommelse.

 

Rekryteringsomgång Sista dag för ansökan Tillträde
Hösten 2023 15 oktober 2023 November 2023 - mars 2024 eller enligt överenskommelse
Våren 2024 15 april 2024 September 2024 - Januari 2025 eller enligt överenskommelse

 

Förfarandet efter att ansökan lämnats in

Efter ansökan

För de sökanden som ännu inte avslutat sin notarietjänstgöring inhämtas en preliminär bedömning från notariedomstolen. Hovrättens antagningskommitté gör sedan en sammantagen bedömning gällande vilka som ska kallas till intervju.

Antal som intervjuas

Hur många som intervjuas och anställs vid varje rekryteringsomgång varierar och bestäms med utgångspunkt i hovrättens behov av fiskaler den närmaste tiden. Hovrättens målsättning är att samtliga som har varit på intervju ska få besked per telefon inom några dagar. Övriga sökande får besked per e-post.

Referenstagning

När intervjuerna har hållits inhämtas referenser avseende de som varit på intervju och därefter fattas beslut om vem som ska anställas. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare. Möjlighet till ersättning för dubbel bosättning alternativt flyttersättning finns.

Ansökan ligger kvar i sex månader

En ansökan ligger kvar hos hovrätten under sex månader efter dagen för inlämnande. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga ansökan ytterligare sex månader genom att begära det. Om man inte längre är intresserad av en anställning som hovrättsfiskal är hovrätten tacksam för ett meddelande (till exempel per mail till den administrativa assessorn) om att ansökan inte längre är aktuell.

Placeringsorter under tingsfiskalstiden

Göta hovrätts domkrets omfattar följande tingsrätter: Jönköpings tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Växjö tingsrätt, Kalmar tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Norrköpings tingsrätt och Örebro tingsrätt.

Samtliga tingsrätter har för närvarande utbildningsplatser för fiskaler. Göta hovrätt tillämpar ett flexibelt förhållningssätt och försöker tillgodose fiskalernas önskemål om placeringsort under tingsfiskalstiden så långt det är möjligt. Några löften om viss placeringsort ges dock i regel inte.

Upplysningar

Maila din ansökan och bilagor till gota.hovratt@dom.se alternativt skicka per post till Göta hovrätt Box 2223, 550 02 Jönköping. Bifoga ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och och varför du är intresserad av att genomföra domarutbildningen.

Läs mer om domarutbildningen via nedan länk. Ytterligare upplysningar om Göta hovrätts fiskalsrekrytering kan du få genom att kontakta hovrättens administrativa fiskal Lisa Ekdahl, tel: 036-15 65 11, lisa.ekdahl@dom.se eller samordnare HR/kommunikation Ulrika Andersson, tel: 036- 15 69 89, ulrika.andersson@dom.se.

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2022-05-31