Fiskalsantagning

Göta hovrätt anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler till den fyraåriga domarutbildningen. Detta sker vid två rekryteringsomgångar per år, en under våren och en under hösten. Vanligtvis antas cirka 15 hovrättsfiskaler per år. Tillträde är flexibelt enligt överenskommelse.

Just nu finns även möjlighet att söka domarutbildning med inriktning mot mark- och miljö.

 

Rekryteringsomgång Sista dag för ansökan Tillträde
Våren 2024 31 mars 2024 September 2024 - januari 2025 eller enligt överenskommelse
Hösten 2024 15 oktober 2024 November 2024 - mars 2025 eller enligt överenskommelse

 

Välkommen att söka domarutbildning med inriktning mot mark- och miljö

Sveriges fem mark-och miljödomstolar handlägger bland annat miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är överinstans och handlägger alla överklagade avgöranden från mark- och miljödomstolarna.

Tillsammans med Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt erbjuder Göta hovrätt en fiskalsplats med inriktning mot mark- och miljö. Utbildningen ges inom ramen för den befintliga domarutbildningen och erbjuds som ett ”paket” med anställning vid Göta hovrätt.

Domarutbildningen

Utbildningen inleds med tjänstgöring som fiskal i Göta hovrätt under nio månader samt tre efterföljande månader som hovrättsfiskal i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter följer tjänstgöring som tingsfiskal vid Växjö tingsrätt under två år, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän avdelning.

Slutligen återvänder fiskalen till hovrätten för adjunktionstjänstgöring som tf. assessor. Denna inleds med sex månaders tjänstgöring vid Mark- och miljööverdomstolen och därefter sex månader vid Göta hovrätt.

Efter fullgjord och godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas fiskalen till hovrättsassessor och den särskilda domarutbildningen är därmed avslutad. Under tjänstgöringstiden som fiskal och tf. assessor ska även ett utbildningsprogram som omfattar nio kurser fullgöras.

Arbetsuppgifter

Som fiskal i hovrätten har du bland annat ansvar för att förbereda och föredra mål och ärenden. I arbetet ingår att göra rättsutredningar, upprätta förslag till avgörande och att delta vid förhandlingar. Som fiskal i tingsrätten arbetar du med dömande uppgifter, antingen med eget ansvar eller tillsammans med andra domare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fullgjord notarieutbildning med goda betyg. Du har ett intresse för miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Tidigare erfarenheter inom dessa rättsområden är meriterande.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Tarifflön enligt avtal

Ansökan sker på blanketten för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt/kammarrätt, bifoga personligt brev. Ansökan skickas per e-post till gota.hovratt@dom.se eller per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping.

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-31

Förfarandet efter att ansökan lämnats in

Efter ansökningstidens slut

För de sökanden som ännu inte avslutat sin notarietjänstgöring inhämtas en preliminär bedömning från notariedomstolen. Hovrättens antagningskommitté gör sedan en sammantagen bedömning gällande vilka som ska kallas till intervju.

Anställningsintervju

Hur många som intervjuas och anställs vid varje rekryteringsomgång varierar och bestäms med utgångspunkt i hovrättens behov av fiskaler den närmaste tiden. Hovrättens målsättning är att samtliga som har varit på intervju ska få besked per telefon inom några dagar. Övriga sökande får besked per e-post.

Fortsatt process

Efter genomförda intervjuer inhämtas referenser avseende aktuella personer och därefter fattas beslut om eventuell anställning. Anställningen inleds med sex månaders provanställning, efter prövning övergår denna i en tillsvidareanställning.

Övrigt

Möjlighet till ersättning för dubbel bosättning alternativt flyttersättning finns. Dessa ersättningar ansöks om och beslutas hos Domstolsverket.

Ansökan ligger kvar i sex månader

En ansökan ligger kvar hos hovrätten under sex månader efter dagen för inlämnande. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga ansökan ytterligare sex månader genom att begära det. Om man inte längre är intresserad av en anställning som hovrättsfiskal är det tacksamt om detta meddelas hovrättens Administrativa enhet.

Placeringsorter under tingsfiskalstiden

Göta hovrätt har en geografiskt stor domkrets och omfattar tingsrätterna i:

Jönköping, Eksjö, Växjö, Kalmar, Skaraborg, Linköping, Norrköping och Örebro.

Samtliga tingsrätter har för närvarande utbildningsplatser för fiskaler. Göta hovrätt tillämpar ett flexibelt förhållningssätt gällande tingsrättsplacering. Några löften eller garantier om viss placeringsort ges dock i regel inte.

Upplysningar

Maila din ansökan och bilagor till gota.hovratt@dom.se alternativt skicka per post till Göta hovrätt Box 2223, 550 02 Jönköping. Bifoga ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och och varför du är intresserad av att genomföra domarutbildningen.

Läs mer om domarutbildningen via nedan länk. Ytterligare upplysningar om Göta hovrätts fiskalsrekrytering kan du få genom att kontakta hovrättens administrativa fiskal Lisa Ekdahl, tel: 036-15 65 11, lisa.ekdahl@dom.se eller samordnare HR/kommunikation Ulrika Andersson, tel: 036- 15 69 89, ulrika.andersson@dom.se.

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2022-05-31