logotyp

Man döms till nio års fängelse för mord

Mål: B 4980-18
Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en 20-årig man åtalats för mord på en 17-åring i augusti 2018.

17-åringen dödades på skolgården till Kvarngärdesskolan i Uppsala. 20-åringen var 19 år vid brottet. Han döms för mord till nio års fängelse. Han ska också betala skadestånd till 17-åringens föräldrar och syster som bodde tillsammans med 17-åringen. Huvudförhandlingen pågick i tre dagar och hölls inom stängda dörrar på grund av den åtalades ålder.

Faktaruta

Angående påföljden

Om gärningsmannen var under 21 år gammal när brottet begicks ska hans ungdom beaktas vid straffmätningen. Detta följer av brottsbalken. Enligt praxis ska straffreduktionen bli större desto yngre personen är.

Ett riktmärke brukar vara att straffet för en 15-åring sätts till cirka en femtedel av det straff som en person som var 21 år eller äldre skulle få. På motsvarande sätt reduceras straffet för en 20-åring till cirka tre fjärdedelar.

Angående stängda dörrar

Mål mot den som inte har fyllt 21 år ska, om målet avser brott som kan leda till fängelse, sättas ut till handläggning så att målet inte tilldrar sig uppmärksamhet. Om offentligheten vid en förhandling i ett sådant mål är till uppenbar olägenhet till följd av den uppmärksamhet som den tilltalade kan komma att få, kan rätten besluta att målet ska handläggas inom stängda dörrar.