Uppsala tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel

018-431 60 00

Besöksadress

Smedsgränd 22
753 21 Uppsala

Postadress

Box 1113
751 41 Uppsala

Leveransadress

Smedsgränd 22
753 21 Uppsala

Öppettider och kontakt
Aktuellt hos oss

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.