Veckans förhandlingar

Här publicerar vi veckovis de förhandlingar som äger rum vid tingsrätten

Tingsrätten vill framhålla att listan är preliminär.

Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.

I regel innehåller inte listan häktningsförhandlingar då dessa kommer in till tingsrätten med kort varsel och sätts ut och genomförs samma dag eller påföljande dag.

 

 

Uppdaterad
2022-02-16