logotyp

Tingsrätten dömer för våldtäkt som skett i Frankrike

Mål: B 15512-18
Under vissa förutsättningar kan en svensk medborgare dömas för brott som skett utomlands.


Tingsrätten har i dag dömt en svensk medborgare för våldtäkt som ägt rum i Frankrike. Genom filmer, chattkonversationer och annan skriftlig dokumentation har tingsrätten kommit fram till att gärningen är bevisad.
Tingsrätten har bedömt att straffet motsvarar fängelse i två år och åtta månader.

Eftersom den tilltalade nyligen dömts för annan brottslighet till ett längre fängelsestraff har tingsrätten tagit hänsyn till den regel som gäller för sådana situationer och bestämt fängelsestraffet till ett år och fyra månader.
Tingsrätten har också bestämt att den tilltalade fortfarande ska vara häktad.