Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätts domkrets omfattar kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål, olika typer av ärenden, till exempel adoptioner, bodelningar samt konkurser.

Telefon, växel
031-701 10 00
Besöksadress
Ullevigatan 15, 411 39 Göteborg
Postadress
404 83 Göteborg
Mer kontaktinformation