Skicka handlingar till domstolen

I domstolsprocesser är det vanligt att parter vill ge in handlingar till domstolen. Det kan vara bevisning eller annan utredning som parten vill att domstolen ska ta del av. För att ditt ärende ska kunna handläggas utan onödiga dröjsmål bör du ta del av informationen nedan innan du skickar in handlingar elektroniskt till domstolen.

Vilka typer av filer/filformat kan jag skicka in?

Det är ditt ansvar som part eller ombud att tillse att de filer du skickar till domstolen är i ett format domstolen kan läsa eller spela upp med teknisk standardutrustning.

Handlingar som ska läggas in i domstolens målhanteringssystem ska ges in i PDF-format. Sveriges domstolars målhanteringssystem kan inte hantera och lagra exempelvis Excel-filer eller bildfiler i JPG-format. Det är du som part eller ombud som ska tillse att filerna är i PDF-format när de kommer till domstolen.

Handlingar som ges in, men som inte ska lagras i domstolens målhanteringssystem, exempelvis bevisning i form av ljud- eller filmfiler, ska ges in i format som är läsbara med teknisk standardutrustning, alltså de vanligast förekommande filformaten. Domstolen köper inte in särskild programvara för att ta del av ovanliga filformat.

 

Huvudregeln är en handling per PDF-fil

För att underlätta för både dig själv och domstolen bör du som huvudregel skicka in handlingar i separata PDF-filer. Dina handlingar får på så sätt egna aktbilagenummer, vilket i sin tur gör det enklare att hänvisa till rätt handling senare i processen. Flera olika handlingar i en PDF-fil innebär att filen måste brytas upp i separata filer. Om detta görs av domstolen ökar risken att du inte får handlingarna uppdelade eller sorterade på det sätt du önskar.

 

På vilka sätt kan digitala handlingar ges in till domstolen?

Du kan välja att ladda upp handlingar i Sveriges domstolars portal, skicka handlingar via e-post eller ge in handlingarna till domstolen på ett USB-minne.

Väljer du att ladda upp filer i Sveriges domstolars portal eller skicka in per e-post gäller en maxgräns på 30 megabyte per fil. Filer som är större accepteras inte av systemet. Du kan välja att dela upp filerna och skicka dem i separata e-postmeddelanden.

Domstolen klickar aldrig på länkar eller filer i e-postmeddelanden som styr användaren till externa lagringsplatser som exempelvis molntjänster. Denna regel gäller utan undantag och gäller således även om avsändaren kan verifiera att lagringsstället är säkert.

 

Uppdaterad
2023-01-26