Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Använd gärna formuläret för att beställa en handling. Du kan även besöka oss, ringa eller e-posta beställningen.

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Formulär för beställning av allmän handling

Kontaktuppgifter

E-post:

Besöksadress:

Ullevigatan 15, Göteborg

Telefon (växel):

031-701 10 00

 

Vad kostar det?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Från och med den 1 januari 2021 kan förskottsbetalning tas ut i enlighet med 6 kap. 1 a § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du vill vara anonym hämtar du handlingarna hos Göteborgs tingsrätt, och betalar eventuell avgift.

Du kan också kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar genom att besöka oss.


Elektroniska handlingar
Många handlingar är elektroniskt lagrade och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio datafiler eller fler. Avgiften är 50 kronor för den tionde filen och 2 kronor för varje fil därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

För avvikande beställningar kan tingsrätten istället välja att ta en avgift på 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme/kvart.

Observera att tingsrätten använder säker e-post.

Papperskopior, skannade papper och faxmeddelanden
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD/USB med handling (ej inspelning från förhandling)
Avgift tas ut som för e-post eller skannade papperskopior plus 10 kronor för en CD/DVD eller 50 kronor för ett USB-minne.

Ljudinspelning från förhandling på CD/DVD
Avgift tas ut med 120 kronor per skiva.

Porto
Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13