Beställning av allmän handling

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Formulär för beställning av allmän handling

Myndighet
Önskade handlingar
Kostnader
Leveranssätt:

Kompletterande beställningsinformation

Besöksadress: Ullevigatan 15, 411 39 Göteborg
E-post: gbg.tingsratt@dom.se
Telefon: 031-701 10 00

Tingsrätten gallrar personuppgifter m.m. i formuläret i en månad efter att förfrågan besvarats.

Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. I varje enskilt fall görs en sekretessprövning innan en handling kan lämnas ut.

I tingsrättens verksamhetsstöd är det möjligt att söka efter brottmål i fem år efter det årsskifte som kommer närmast efter det datum då målet slutligt avgjorts (t.ex. fram till 2020-01-01 för ett mål avgjort 2014-03-11). I tvistemål och ärenden sker sökningen på mål avgjorda efter 2008-06-30. Sökbegränsningen beror bland annat på bestämmelser i § 4 domstolsdataförordningen (2015:279). Äldre mål och ärenden får sökas i pappersregister som dagboksblad, innehållsförteckningar till domböcker och partsregister (sistnämnda gäller ej brottmål).

Ljudfiler lagras i verksamhetsstödet i sex veckor efter att domen har vunnit laga kraft, därefter gallras de ur systemet.

Uppdaterad
2021-10-26