logotyp

Även hovrätten dömer en gymnasieelev för våldtäkt mot lärare

Mål: B 3574-18
I en dom som meddelats i dag dömer hovrätten en 19-årig manlig elev för bl.a. våldtäkt förövad mot en kvinnlig lärare under lektionstid och bestämmer påföljden till fängelse i två år. Detta innebär att hovrätten fastställer den dom som Eksjö tingsrätt meddelade i november förra året.

Enligt åtalet hade eleven genom att använda visst våld mot läraren vid flera tillfällen fört in sina fingrar i hennes underliv. Under tiden dessförinnan påstods eleven dessutom ha gjort sig skyldig till sexuellt ofredande och olaga hot, i båda fallen riktat mot läraren.

Tingsrätten dömde eleven för våldtäkt, sexuellt ofredande och olaga hot och bestämde påföljden för dessa brott och ytterligare vissa brott till fängelse i två år.

I hovrätten begärde eleven att bli frikänd från åtalet för våldtäkt, sexuellt ofredande och olaga hot och hävdade att läraren ljög vid tingsrätten. Åklagaren begärde för sin del att hovrätten skulle skärpa straffet.

Även hovrätten kommer fram till att det är bevisat att eleven har agerat mot läraren på det sätt som åklagaren har påstått. Liksom tingsrätten anser hovrätten att läraren på ett mycket trovärdigt sätt har berättat om händelserna och att hennes uppgifter får starkt stöd av den övriga bevisningen. Hovrätten instämmer också i tingsrättens bedömning att de brott som eleven döms för i sig motiverar fängelse i tre år. Som försvårande omständigheter när det gäller våldtäkten väger hovrätten in att eleven under skoltid angrep läraren på hennes arbetsplats och då utnyttjade det förtroende som han åtnjöt hos läraren. I skärpande riktning beaktas också att eleven genom att låsa dörren till lektionssalen hade försvårat för läraren att fly undan angreppet. Även hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till två år och tillämpar då reglerna om s.k. ungdomsreduktion. Eleven ska också betala skadestånd till läraren med 110 000 kr.

Hovrättens ledamöter var eniga i sin bedömning.